Menza

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Baktay Ervin Gimnáziumban a diákok számára biztosított étkezés rendjéről és az ezzel kapcsolatban szükséges tennivalókról.

Étkezés alatt napi egy adag ebédet értünk. Lehetőség van diétás menü igénylésére is.

Az étkezési szándékról (igen/nem) az osztályfőnökök által kiosztott nyomtatványon kell nyilatkozni június 30-ig. Amennyiben igénybe kívánják venni az étkezést, akkor azt a „NYILATKOZAT” + a 8. sz. Melléklet (Nyilatkozat kedvezményről) + a „Megállapodás” című nyomtatványokon tudják igényelni.

Annak is nyilatkoznia kell, aki nem kér menzát!

Az étkezés igénybevételének (illetve az étkezési kártya kibocsátásának) feltétele az alábbi nyilatkozatok benyújtása:

Nyilatkozat arról, hogy

1) igénybe veszik az iskolai étkeztetést,

2) jogosultak-e kedvezményes étkeztetés igénybevételére.

kedvezmény csak a 8. sz. melléklet pontos kitöltésével igényelhető!

diétás étkezés igényléséhez szükséges a „Menza-pure” saját nyomtatványának kitöltése is, illetve az orvosi
véleményre. (A nyomtatvány a titkárságon kérhető)

A nyilatkozatokat papíron, eredetiben, kék tollal aláírva kell benyújtani. (ez az összes dokumentumra érvényes, kivétel: orvosi vélemény)

Az étkezési szándék (i/n) a tanév folyamán újabb nyilatkozat kitöltésével bármikor megváltoztatható.

AZ ÉTKEZTETÉS RENDJE

Az étkeztetést 2014. szeptemberétől a Junior Vendéglátó Zrt. biztosítja az intézményben.

Az interneten hozzáférhető „Menza” online-program használatával a gyermek részére regisztrált „szülői felületen” mindenki saját maga koordinálja az étkezés-megrendeléseket és lemondásokat.

Minden hónap 10-20.-áig lehetőség van a következő hónapra vonatkozó „A” vagy „B” menü választásra is. (Az étlap is itt tekinthető meg.) A szülő által igényelt időszakban („étkezési periódus”) a menüválasztás elmaradása esetén is az „A” menü automatikusan aktiválódik.

Minden tanuló kap egy egyedi kóddal ellátott plasztikkártyát, ami tárolja az étkezés igénybevételéhez szükséges adatokat. (ebédigénylés napi érvényessége, menü fajtája.) Az első kártya ingyenes. Szükség esetén lehetőség van a kártya pótlására, 1500.-Ft pótdíj ellenében. (A pótkártya az iskola titkárságán kérhető, a díja pedig a következő étkezési térítési díjban fog mutatkozni.)

Az ebéd kiadása: az ebédet a menzán a kártya leolvasása („lehúzása”) után adják ki a gyermek részére.

Étkezési díj kiegyenlítése:

Az étkezési díj megtérítése a Területi Gondozási Központon keresztül történik, az elszámolást, ellenőrzést a Dunaharaszti Önkormányzat végzi az iskola közreműködésével.

Az étkezést igénybe vevő diákok számára a számlát az önkormányzat pénzügyi osztályán állítják ki havonta, az aktuális havi étkezést megelőző hónapban. A fizetési kötelezettség (a szülő által előzetesen bejelentett fizetési módnak megfelelően) csekken vagy banki átutalással teljesíthető.

Lemondás menete:

Az ebédet legkésőbb az étkezést megelőző napon, 8:30-ig lehet lemondani a szülő által online, vagy 8.00-ig az iskolában elektronikusan az etkezes@baktayg.hu-n, (amely akkor érvényes, ha visszaigazolásra kerül e-mailben) vagy személyesen – a titkárságon.

FONTOS tudni, hogy a le nem mondott ebéd árát ki kell fizetni akkor is, ha azt a gyermek nem fogyasztotta el!

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára nincs törvényi kötelezettség étkezés biztosítására, így a menzán való étkezés joga megvonható nem fizetés esetén!

Kérjük, hogy az étkezéssel kapcsolatos határidőket (étkezés igénylése, lemondása, térítés befizetése) szíveskedjenek pontosan betartani, hogy az étkeztetés zökkenőmentesen biztosítható legyen gyermekük számára! Köszönjük.