VEKOP

VEKOP-7.3.3-17-2017-00005

dig_logo_200px

Nyertes pályázat a Baktayban

2017 júliusában a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP 7.3.3-17. „Digitális Környezet a Köznevelésért elnevezésű Európai Uniós pályázati felhívásra, mely 2018 szeptemberében 108.357.191 Ft támogatásban részesült.

Kedvezményezett: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg: 108 357 191 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt időtartama 3 év.

Kezdete: 2018. szeptember 1.

Tervezett vége: 2021. augusztus 31.

Valós befejezése: 2021. november 29.

A  pályázat címe: A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban.

A projektben az alábbi  4 intézmény vesz részt:

 • Baktay Ervin Gimnázium.
 • A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola;
 • Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola;
 • Szigethalmi Szent István Általános Iskola

A projekt fő célja, hogy a tankerületünkben résztvevő 4 intézményben megkezdődhessen egy olyan digitális analfabetizmus ellen induló küzdelem, melynek a vége nem látható. Elengedhetetlen a pedagógusok ismeretének naprakészen tartása, hiszen a Z generációs „bennszülött” gyerekek között mi az X, Y generációsok csak „őslakosok” lehetünk, akik nem mindig értik az új dolgokat. Ennek a jelentős szakadéknak a megszüntetésére vállalkozunk, de legalábbis a szakadék mélységének csökkentése a célunk.

A digitális kompetenciák fejlesztését támogató 3 terület közül iskolánk az alábbi kettőt választotta.

 • a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;
 • a természettudományos megismerés támogatása;

A projekt fő célja a pedagógusok továbbképzése, de eszközbeszerzésre is van lehetőségünk. Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal élő, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) fejlesztését is.

A 4 iskolában összesen 49 pedagógus továbbképzését tervezzük megvalósítani.

Összesen 7 képzésen vesz részt a 49 pedagógus. A képzésekből a 4 iskolában előreláthatólag legalább 600 gyerek profitál majd. A képzéseken résztvevő pedagógusok eloszlása a 4 iskola között egyenletes.

A képzések a következők:

 • Geomatech
 • Digitális tábla alkalmazása
 • Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazása az oktatásban
 • Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási, tanulási módszerek, eljárások, technikák
 • IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer
 • Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése
 • Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára

A projektor használatán túl szeretnénk felkészíteni pedagógusainkat olyan interaktív órák megtartására, ami hatékonyabbá teszi munkájukat. Az IKT eszközök beépülnek a mindennapi tanítási gyakorlatba, s a pedagógusok módszertani kultúrája is bővül.

 • Célunk, hogy a pályázattal elnyert lehetőséggel élve a kiválasztott tanítási órákon a beszerzett digitális eszközöket használva minél élményszerűbb tanórákat tartsunk. A pályázati kiírásnak megfelelően a kiválasztott osztályok tantárgyainál a tanórák éves összes óraszámának 40%-ban digitális eszközzel támogatott tanórát tartsunk.
 • Célunk a diákok élményszerű oktatása, és digitális olvasástudásuk fejlesztése. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése.

Iskolánkban kb. 200 diák vesz részt a projektben: A 9.A; 10.A; 11.A; 12.A; 10.B; 11.B; 11.C; 12.C osztályokból.

Kiemelt figyelmet kapnak a 2018 szeptemberében belépő osztályaink.

A projekt folyamán, minden év végén az érintett évfolyamok és a tanfolyamokra járó pedagógusok elvégeznek egy online tesztet, melynek kiértékelésével remélhetőleg kimutatható lesz a digitális olvasás fejlődése.

Iskolánkban 14 fő pedagógus, 6 fő biológia-földrajz-kémia szakos, 5 fő matematika szakos és 3 fő könyvtár-magyar-angol szakos pedagógus. Összesen 31 továbbképzésen vesznek részt.

Mindannyian jelenleg IKER1-es digitális kompetenciával bírnak, szeretnénk, ha a kollégáink az IKER2 szintre jutnának el. Ennek fényében vágunk neki bizakodva ennek a 3 éves projektnek.

Tariné Dudás Marianna

igazgatóhelyettes

A pályázatról részletesen a fenntartó oldalán olvashat:

Pályázati leírás: