Szociális segítő a Baktayban

Tájékoztatás az óvodai és iskolai

szociális segítő tevékenységről

 

2018 szeptemberétől a járási Család- és Gyermekjóléti Központoknak a járás területén, minden közoktatási intézményében meg kell kezdenie az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetését. Az újonnan megjelenő szolgáltatás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani az intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának, valamint a közoktatási intézmény pedagógusainak, egyéb szakembereinek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez.

 

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

  • Iskolához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák) esetén,
  • Gyermeknevelési kérdésekben,
  • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, szerhasználat) esetén.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében;
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein;
  • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);

 

  • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
  • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
  • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család – és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve:

Jókuti Judit

Elérhetősége:

+3624443367

Ügyeleti ideje:

Péntek 10:00-15:00