Alapdokumentumok

Házirend

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Különös közzétételi lista

Vizsgaszabályzat

A tankönyvellátás helyi rendje_2021-2022

Szakmai alapdokumentum

Tantervek

9-12NYEK

9-12

Testnevelés7-12

Tantárgy 7 8 9 10 11 12
Biológia 7-8 9-12
Ének 7-12
Erkölcstan, etika 7-8 Etika
Földrajz 7-12 9-12
Angol – 1. nyelv 7-12
Angol – 1. nyelv 9-12
9-12 NYEK
Angol – 2. nyelv 7-12
Angol – 2. nyelv 9-12
9-12 NYEK
Német – 1. nyelv 7-8
Német – 1. nyelv 9-12
Német – 2. nyelv 9-12 NYEK
Latin szakkör 7-11
Kémia 7-10
9-10
Magyar nyelv és irodalom 7-12
9-12 NYEK
EÉE
Szövegértés 7-8 9NY
Fizika 7-12
9-12
9-10 szakkör 11-12KÉE
Informatika 7-12
9-12NYEK 9-12
7-9szakkör 11-12KÉE
11-12EÉE
Matematika 7-12
9-12
9-12NYEK
7-11szakkör
11-12 ESZE
Tánc
Művészet
Testnevelés 7-12
9-12 9-12 NYEK
EÉE
Történelem7-12
9-12
EÉE
szakkör10-11szakkör
Vizuális kultúra789101112
Honvédelmi ismeretek9-12