Közösségi szolgálat területei

A közösségi szolgálat területei

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) katasztrófavédelmi,

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

terület.

Az a) pontban minden esetben, míg a b) pontban említett tevékenységi körök esetén szükség szerint mentort kell biztosítani.

 

Részletesen (a teljesség igénye nélkül)

Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben

A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:

— a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;

— segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);

— a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;

— felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;

— a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;

— betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;

— kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;

— egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok;

— orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);

— leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is felölelheti. Egészségügyi tevékenységet ezzel együtt nem csak kórházban lehet végezni.

 

Szociális tevékenységek

— idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

— idős emberek támogatása szociális intézmény keretei közt (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);

— felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;

— egyéb szociális tevékenység.

 

Oktatási tevékenységek

— korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;

— bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;

— oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

— egyéb oktatási tevékenységek.

 

Kulturális, közösségi tevékenységek

— kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;

— közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;

— közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;

— bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

—Iskolai programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,

—Iskolai szertár rendezése,

—Saját iskola közösségének javára történő tevékenységek (pl. teremdekoráció),

—Helyi (civil) szervezetek kulturális és sport rendezvényein segítőként való részvétel,

stb.

 

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek

A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.

Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.

Néhány javasolt tevékenység:

— parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;

— biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

— szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

— környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.);

— megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;

— Natura 2000 területek megóvásában részvétel;

— egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység (állatotthonok, állatmenhelyek munkájának segítése).

 

Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)

Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell a http://www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú ajánlásait.

Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.

 

Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:

— közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;

— életinterjú készítése idős emberekkel;

— közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).

 

Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési terület

Egyelőre nincs információnk a konkrét lehetőségekről.