Menza

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Baktay Ervin Gimnáziumban a diákok számára biztosított étkezés rendjéről és az ezzel kapcsolatban szükséges tennivalókról.

Étkezés alatt napi egy adag ebédet értünk.

 

AZ ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE

 

Az étkezési szándékról a „bejövő” osztályok esetében (7.a, 9.Ny, 9.c) az osztályfőnökök által kiosztott nyomtatványon kell nyilatkozni.

Amennyiben a 2022/2023-as tanévben igénybe kívánják venni az étkezést, akkor azt a „NYILATKOZAT” című + a 8. sz. melléklet című nyomtatványon tudják igényelni.      

 

Kedvezmény csak a 8. sz. melléklet pontos kitöltésével igényelhető!

A HH/HHH gyermekek esetében kérjük, hogy szíveskedjenek csatolni a lakhely szerint illetékes önkormányzat  által kiadott határozatok másolatát is! (hátrányos helyzetet megállapító hat. + rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat)

 

Természetesen, az étkeztetés igénylésre lehetősége van annak a felsőbb évesnek is aki eddig nem étkezett a menzán, de szeretne. Ők az iskola titkárságán tudnak nyomtatványt kérni.

 

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

 

Diétás étkezés igényléséhez szükséges a fenti nyomtatványok mellett a „Menza-pure” saját nyomtatványának* kitöltése is, továbbá az „orvosi vélemény” is . (Az orvosi vélemény 2022. április 1-nél korábbi nem lehet!)

*(A nyomtatvány a titkárságon kérhető, vagy a honlapról letölthető!)

 

Az igényléshez szükséges dokumentumokat papíron, eredetiben, kék tollal aláírva kell benyújtani! (kivétel: az orvosi vélemény és a HH/HHH-s határozatok.)

 

 

 

AZ ÉTKEZTETÉS RENDJE

 

Az étkeztetést 2014. szeptemberétől a Junior Vendéglátó Zrt. biztosítja az intézményben.

Az interneten hozzáférhető „Menza” online-program használatával a gyermek részére regisztrált „szülői felületen” mindenki saját maga koordinálja az étkezés-megrendeléseket és lemondásokat.

Minden hónap 10-20.-áig lehetőség van a következő hónapra vonatkozó „A” vagy „B” menü választásra is. (Az étlap is itt tekinthető meg.) A szülő által igényelt időszakban („étkezési periódus”) a menüválasztás elmaradása esetén is az „A” menü automatikusan aktiválódik.

 

Minden tanuló kap egy egyedi kóddal ellátott plasztikkártyát, ami tárolja az étkezés igénybevételéhez szükséges adatokat. (ebédigénylés napi érvényessége, menü fajtája.) Az első kártya ingyenes. Szükség esetén lehetőség van a kártya pótlására pótdíj ellenében. (A pótkártya az iskola titkárságán kérhető.)

 

Az ebéd kiadása: az ebédet a menzán a kártya leolvasása („lehúzása") után adják ki a gyermek részére.

 

Étkezési díj kiegyenlítése:

 

Az étkezési díj megtérítése a Területi Gondozási Központon keresztül történik, az elszámolást, ellenőrzést a Dunaharaszti Önkormányzat munkatársa végzi.

Az étkezést igénybe vevő diákok számára a számlát az önkormányzat pénzügyi osztályán állítják ki havonta, az aktuális havi étkezést követő hónap elején. A fizetési kötelezettség (a szülő által előzetesen bejelentett fizetési módnak megfelelően) csekken vagy banki átutalással teljesíthető.

 

 

Lemondás menete:

 

Az ebédet legkésőbb az étkezést megelőző napon, 8:30-ig lehet lemondani a szülő által online, vagy 8.00-ig az iskolában -telefonon (24/370-324), elektronikusan az etkezes@baktayg.hu-n, (amely akkor érvényes, ha visszaigazolásra kerül e-mailben) vagy személyesen - a titkárságon.

FONTOS tudni, hogy a le nem mondott ebéd árát ki kell fizetni akkor is, ha azt a gyermek nem fogyasztotta el!

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára nincs törvényi kötelezettség étkezés biztosítására, így a menzán való étkezés joga megvonható nem fizetés esetén!

 

Kérjük, hogy az étkezéssel kapcsolatos határidőket (étkezés igénylése, lemondása, térítés befizetése) szíveskedjenek pontosan betartani, hogy az étkeztetés zökkenőmentesen biztosítható legyen gyermekük számára! Köszönjük.

 

Esetleges kérdéseikkel forduljanak bizalommal az etkezes@baktay.hu címen a titkársághoz.

 

 

Dunaharaszti, 2022. május