Étkezési tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Baktay Ervin Gimnáziumban a diákok számára biztosított étkezés rendjéről és az ezzel kapcsolatban szükséges tennivalókról.

Étkezés alatt napi egy adag ebédet értünk (díja jelenleg 415,- Ft). Egyéb étkezési lehetőséget az iskolában üzemelő büfé biztosít.

 

Amennyiben a 2021/2022-es tanévben szeptember 1-től igénybe kívánják venni az étkezést, úgy 2021. augusztus 15. napjáig ezt jelezzék az intézmény etkezes@baktayg.hu e-mail címén. Természetesen az étkeztetés igénylésre lehetőség van a későbbiekben is - a fenti e-mail címen-, továbbá telefonon
(06-24-370-324; vagy 06/30-254-79-28) személyesen az iskola titkárságán.

 

Az étkezés igénybevételének (illetve az étkezési kártya kibocsátásának) feltétele az alábbi nyilatkozatok benyújtása:

nyilatkozat arról, hogy

  • igénybe veszik -e az iskolai étkeztetést vagy sem,
  • jogosultak-e kedvezményes étkeztetés igénybevételére.

 

A nyilatkozatokat papíron, kék tollal aláírva kell benyújtani. Kérjük Önöket a nyilatkozat mindkét oldalát töltsék ki, és írják alá!  A nyilatkozat itt letölthető.

(A szükséges nyomtatványokat a diákok a tanév elején megkapják, de letölthetők az iskola honlapjáról is.)

 

AZ ÉTKEZTETÉS RENDJE

 

Az étkeztetést 2014. szeptemberétől a Junior Vendéglátó Zrt. biztosítja az intézményben.

Az interneten hozzáférhető „Menza” online-program használatával a gyermek részére regisztrált „szülői felületen” mindenki saját maga koordinálja az étkezés-megrendeléseket és lemondásokat.

Minden hónap 10-20-áig lehetőség van a következő hónapra vonatkozó „A” vagy „B” menü választásra is. (Az étlap is itt tekinthető meg.) A szülő által igényelt időszakban („étkezési periódus”) a menüválasztás elmaradása esetén is az „A” menü automatikusan aktiválódik.

 

Minden tanuló kap egy egyedi kóddal ellátott plasztikkártyát, ami tárolja az étkezés igénybevételéhez szükséges adatokat. (ebédigénylés napi érvényessége, menü fajtája.) Az első kártya ingyenes. Szükség esetén lehetőség van a kártya pótlására, 1500.-Ft pótdíj ellenében. (A pótkártya az iskola titkárságán kérhető.)

 

Az ebéd kiadása: az ebédet a menzán a kártya leolvasása („lehúzása") után –annak érvényessége esetén- adják ki a gyermek részére.

 

Étkezési díj kiegyenlítése:

 

Az étkezési díj megtérítése a Területi Gondozási Központon keresztül történik, az elszámolást, ellenőrzést a Dunaharaszti Önkormányzat végzi az intézmény közreműködésével.

Az étkezést igénybe vevő diákok számára a számlát az önkormányzat pénzügyi osztályán állítják ki havonta, az aktuális havi étkezést követő hónap elején. Ezeket az osztályfőnökök adják át a menzafelelősnek vagy a diákoknak. A fizetési kötelezettség (a szülő által előzetesen bejelentett fizetési módnak megfelelően) csekken vagy banki átutalással teljesíthető.

Lemondás menete:

 

Az ebédet legkésőbb az étkezést megelőző napon, 8:30-ig lehet lemondani a szülő által online, vagy 8.00-ig az iskolában -telefonon (24/370-324), elektronikusan az etkezes@baktayg.hu-n, (amely akkor érvényes, ha visszaigazolásra kerül e-mailben) vagy személyesen - a titkárságon.

FONTOS tudni, hogy az azokra a napokra eső étkezési díjakat, amelyek nem kerültek lemondásra, meg kell téríteni!

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára nincs törvényi kötelezettség étkezés biztosítására, így a menzán való étkezés joga megvonható nem fizetés esetén!

 

Kérjük, hogy az étkezéssel kapcsolatos határidőket (étkezés igénylése, lemondása, térítés befizetése) szíveskedjenek pontosan betartani, hogy az étkeztetés zökkenőmentesen biztosítható legyen gyermekük számára! Köszönjük.

 

 

Dunaharaszti, 2021. május